Стойки ГОСТ и ОСТ от производителя

Стойка ГОСТ 20862‑81

Стойка ГОСТ 20864‑81

Стойка ГОСТ 20865‑81

Стойка ГОСТ 20867‑81

Стойка ОСТ 4Г 0.812.001‑81