Гайки ГОСТ и ОСТ от производителя

Гайка ГОСТ 10657‑80

Гайка ГОСТ 13957‑74

Гайка ГОСТ 13958‑74

Гайка ГОСТ 19532‑74

Гайка ГОСТ 3032‑76

Гайка ГОСТ 5915‑70

Гайка ГОСТ 5916‑70

Гайка ГОСТ 5918‑73

Гайка ГОСТ 5927‑70

Гайка ОСТ 1 11193‑73

Гайка ОСТ 1 33074‑80

Гайка ОСТ 4Г 0.893.012‑81

Гайка ОСТ 4Г 0.893.013‑81

Гайка ОСТ 92‑0742-72